SK EN RU

O spoločnosti

Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je ako odštepný závod súčasťou akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky.

Závod sa dlhodobo etabluje s banskou technikou aj v zahraničí. Obchodnými aktivitami sa presadil na českom a poľskom trhu, v uplynulom období úspešne realizoval dodávku mechanizovaných výstuží radu BMV pre tureckého zákazníka. Pri podnikaní v strojárskych aktivitách využíva hlavnú konkurenčnú výhodu a s dodávkou banskej techniky ponúka aj skúsenosti s dobývaním uhlia a pomoc hornonitrianskych baníkov pri zavádzaní techniky do prevádzky.

Okrem výroby banskej techniky závod spolupracuje s domácimi odberateľmi, ale i partnermi z Francúzska, Nemecka a Rakúska, prevažne v oblasti výroby stavebných strojov a dopravných zariadení. Produkty závodu získali významné ocenenia na domácich a zahraničných výstavách.

Genéza strojárskeho závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky, ktorý je súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká a.s., je úzko spojená s rozvojom baníctva na hornej Nitre. Vznikol v januári roku 1982. Viac informácií nájdete na stránke História ...


Predchádzajúca: O spoločnosti
Nasledujúca stránka: O spoločnosti