SK EN RU

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA č. 90 PRI BME, o.z. NOVÁKY

OPRÁVNENIA, KTORÉ MOŽE ZVÁRAČ ZÍSKAŤ V NAŠEJ ZVÁRAČSKEJ ŠKOLE:
Metóda zvárania podľa
STN EN 287-1+A2
Materiál
Podľa ISO 15 608
Hrúbky zváraných
materiálov v mm
Poloha zvárania
H-L045
Poloha zvárania
PF, PC
Pripravované
oprávnenia
111 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno  
111 8 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno  
135 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno  
136 8 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno  
136 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno od 15.3.2012
141 8 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno  
141 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9.1, 11 3 -> a viac bez obmedzenia áno áno od 15.3.2012
121 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9.1, 11 5 -> a viac bez obmedzenia áno áno  

KONTAKT:

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a. s.
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza,

BANSKÁ MECHANIZÁCIA A ELEKTRIFIKÁCIA, o. z.,
972 71 Nováky

Bc. KIBACH Peter - vedúci zváračskej školy

tel.: 046/5461 090 kl. 132
fax: 046/5461 260
mobil: 0918/777451
e-mail: pkibach@hbp.sk
 
 

Predchádzajúca: Galvanizovňa
Nasledujúca stránka: Technologické možnosti