SK

Inovácie a technologické transfery - nákup technológií

Názov projektu Inovácie a technologické transfery
Miesto realizácie projektu Nováky 970/01
Stručný opis projektu Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inštaláciou inovatívnych technológií pre štyri výrobné postupy:
  1. CNC sústruh pre sústruženie rotačných súčiastok do o 1 050 mm na dĺžke 4 000 mm
  2. Robotizované pracovisko na úkosovanie pred zváraním
  3. Tryskací stroj s valčekovou dráhou
  4. Lakovacia linka
Zavedením nových technológií sa očakáva zvýšenie produkcie a zefektívnenie výroby. Obstaranie technológie umožní spoločnosti minimálne udržať si svoju pozíciu na trhu a v najbližších rokoch plne konkurovať najvyspelejším firmám v tomto sektore. Moderná prevádzka dokáže ponúknuť svoje produkty a služby spoločnostiam požadovanej kvality za prijateľné ceny.
Názov prijímateľa HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Sídlo prijímateľa Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Začatie projektu 19/10/2011
Ukončenie projektu 30/09/2013
Výška poskytnutého príspevku 515 622,00 EUR
Linky www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk


Fotogaléria - Predchádzajúci stav

lakovanie výrobkov

lakovanie výrobkov
obrábanie na klasických sústruhoch

obrábanie na klasických sústruhoch
tryskanie kovov

tryskanie kovov
úkosovacie pracovisko

úkosovacie pracovisko

Fotogaléria - stav po realizácii projektu

Nový sústruh ECL 1000x4200 v prevádzke

Nový sústruh ECL 1000x4200 v prevádzke
Robotizované pracovisko na tvarové úkosovanie výpalkov (robot All - V20, riadiaca jednotka AX 21) v prevádzke

Robotizované pracovisko na tvarové úkosovanie výpalkov (robot All - V20, riadiaca jednotka AX 21) v prevádzke
Tryskacie zariadenie Maxima - E - 2500x800/8-12 v prevádzke

Tryskacie zariadenie Maxima - E - 2500x800/8-12 v prevádzke
Zariadenie na povrchovú úpravu materiálu-striekacia linka v prevádzke

Zariadenie na povrchovú úpravu materiálu-striekacia linka v prevádzke

 
 
 

Predchádzajúca: Projekty EÚ
Nasledujúca stránka: Duálne vzdelávanie