SK EN RU

Poslanie a víziaPOSLANIE
 
Strojárskymi výrobkami a službami uspokojiť obchodných domácich i zahraničných partnerov.
 VÍZIA
 
BME Nováky sa stane významným výrobcom banskej techniky. Využije skúsenosti získané s výrobou a prevádzkovaním strojov a zariadení v materskej spoločnosti a aktívnou obchodnou politikou prenikne na trhy v krajinách, kde tieto technológie nájdu uplatnenie.
 
Predchádzajúca: O spoločnosti
Nasledujúca stránka: Stratégia