SK EN RU

Non-explosive pump Automatic

 
Nevýbušná automatika AČV 7,5 je určená na používanie v banských dielach v prostredí s nebezpečím výbuchu metánu alebo pre vnútorné použitie v priestoroch iných ako banských s nebezpečím výbuchu metánu a prachu. Je určená na automatické ovládanie čerpadiel 500 V, 50 Hz do výkonu 7,5 kW . Pevný uzáver je v prevedení ExdI. Skrine sú vyrobené ako oceľové zvarence, s povrchovou úpravou (zinkovanie a syntetická farba).
Automatika sa skladá z dvoch samostatných priestorov prepojených nevýbušnými prechodkami. 

 

Predchádzajúca: Electric equipment
Next page: Non-explosive cabinet