SK EN RU

HD E 305/850

Hrabľové dopravníky sú určené pre jednosmernú dopravu rúbaniny v stene kapacitných komplexne mechanizovaných poruboch dobývaných uhoľnými kombajnami. Na dopravu banského materiálu je možné použiť spätný chod. Strop nad dopravníkom je zaistený mechanizovanými výstužami. Dopravníky sú riešené stavebnicovým spôsobom umožňujúcim jednoduchú a rýchlu montáž.

Pri výrobe je možné zohľadniť konkrétne požiadavky zákazníkov.

Prepravná kapacita 1800 t/h
Rýchlosť dopravníka 1,32 m/s
Životnosť 3 mil. ton
Dĺžka dopravníka max. 266 m

Predchádzajúca: HD F 255/785
Nasledujúca stránka: Hydraulické výrobky