SK EN RU

HD F 255/785

Pri výrobe je možné zohľadniť konkrétne požiadavky zákazníkov.

Prepravná kapacita
900 t/h
Rýchlosť dopravníka 1,1 m/s
Životnosť 3 mil. ton
Dĺžka dopravníka max. 120 m

Predchádzajúca: HD 227/732
Next page: HD E 305/850