SK EN RU

Banská mechanizovaná výstuž typu BMV 1Mi

 
Základový rám je nedelený so štvorkĺbovou väzbou na závalový štít. V základovom ráme sú uchytené jednostupňové stojky a presúvacie zariadenie.
Závalový štít je vybavený otvorom 1 200 x 850 mm pre vypúšťanie rúbaniny zo stropnej lávky. Vypúšťací otvor je uzavretý hydraulicky ovládaným posuvným uzáverom. Sklopný sklz slúži k usmerneniu toku rúbaniny z vypúšťacieho otvoru na porubový dopravník.
Výkyvná stropnica podopretá dvojicou hydraulických valcov je vybavená hydraulicky výsuvnou časťou umožňujúcou okamžité zakrytie stropu za rozpojovacím orgánom kombajnu.
Pilierová opierka umožňuje výkyv až do roviny stropu, čím je možné podoprieť strop po vypadnutí uhlia z čelného piliera.

Technické parametre
Min. výška sekcie 2 100 mm
Max. výška sekcie 3 200 mm
Rozstup sekcií v porube 1 500 mm
Krok sekcie 800 mm
Nominálna nosnosť stojky 2 586 kN
Počet stojek v sekcii 2
Max. podperná sila sekcie 2 880 kN
Sila presúvania sekcie 391 kN
Sila presúvania dopravníka 251 kN
Max. odpor sekcie  
-stropnica vysunutá 691 kN/m²
-stropnica zasunutá 919 kN/m²
Priemerný tlak na počvu 1,42 MPa
Vypúšťací otvor v závalovom štíte  
-šírka 850 mm
-dĺžka 1 200 mm
Hmotnosť sekcie 15 830 kg
Max. pracovný tlak média 42 MPa
Pracovná kvapalina emulzia