SK

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie v o.z. BME

Podpisom zmluvy medzi Strednou odbornou školou Terézie Vansovej 32 v Prievidzi vstúpil o.z. BME do systému duálneho vzdelávania.

Praktická realizácia vzdelávania začína 1. septembra 2015. V školskom roku 2015/2016 nastúpi do systému duálneho vzdelávania 20 žiakov v učebných a študijných odboroch:

   Názov učebného/študijného odboru Počet žiakov
   2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 6
   2433 H obrábač kovov 6
   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4
   2413 K mechanik strojov a zariadení 4